Årsstämma 24 november 2021

Den 24 november kl 19.00 kommer årsstämman 2021 att hållas i föreningslokalen Ettan.

En kallelse till stämman kommer att skickas ut till alla medlemmar i enlighet med föreningens stadgar.

Med anledning av corona ber vi att endast en person från varje hushåll närvarar och en föranmälan krävs. Fyll i talongen och lämna i Ettans brevlåda senast den 22 november.

Medlem som önskar få ett ärende behandlat (motion) vid föreningsstämman ska anmäla detta senast 1 månad innan föreningsstämman – mejla till styrelsen@martensberg.se.

Är du intresserad av att sitta med i styrelsen? Kontakta då Simon Lindfors i valberedningen som gärna berättar mer om hur det är att arbeta i en styrelse och vad som kommer att krävas av dig som styrelsemedlem. Skicka ett mejl till: valberedningen@martensberg.se