Årsstämma 29/11-2016

Ny styrelse efter årsstämman:

Ledamoter

  • Ordförande – Viktor Särkijärvi
  • Vice Ordförande – Kenneth Domeij
  • Sekreterare – Linda Åkerlund
  • Simon Lindfors

Suppleanter

  • Angelica Johansson
  • Tina Stålkrona