Årstämman 2015-11-26

Ny styrelse efter Årsstämma

Ordförande – Simon Lindfors

Vice Ordförande – Avtar Chamat

Sekreterare – Linda Brandt

Ledamoter

Kenneth Domeij

Viktor Särkijärvi

Suppleanter

Roberto Pascotto

Angelica Johansson

Tina Stålkrona