Framkomlighet i garage

Vi har fått en del frågor gällande garagen under tiden som arbetet pågår med laddstolpar.

Det som gäller för er som har garage är:

Längst in i garaget (där en del har en arbetsbänk/hylla osv) där gäller det att det är fritt 1.5m från golv och uppåt. Entreprenören kommer dock gå vågrätt genom garagen så har man en arbetsbänk som är lägre än 1.2m så klarar man sig