Klotter i området

Styrelsen har uppmärksammat klottret som börjar vid Mårtensbergsvägen och slutar vid stigen upp mot bussarna vid Skolrådsvägen. Vi har polisanmält denna skadegörelse och arbetar med att åtgärda detta så fort som möjligt.