Nu kan du börja använda de nya sopkärlen!

Som vi informerat om i Mårtensbergsbladet så har vi inrättat ett nytt sophanteringssystem i föreningen. Nu finns 4 nya sopstationer (2 vid Skolrådsvägen, 1 vid Lärarinnevägen och 1 vid Mårtensbergsvägen). De nya sopkärlen är nedgrävda i marken och töms av SRV enligt beställt intervall och finns i närheten av våra tidigare soprum. Vid varje sopstation finns två olika nedkast. Ett för matavfall och ett för hushållssopor.

Utöver att du förhoppningsvis redan sorterar plast, pappersförpackningar och metall, som ju slängs på de återvinningsstationer som finns runtom i kommunen, så är det nu dags att även sortera ut ditt matavfall.

Nu är det hög tid att vi blir en föredömlig bostadsrättsförening och bidrar till vinster för vår miljö. Matavfallet du samlar in förädlas till fordonsgas som är ett klimatneutralt drivmedel för bilar, bussar och andra fordon. Det minskar oljeberoendet och utsläpp av bland annat koldioxid.

Det är helt förbjudet att slänga kartong, frigolit, plast och metallförpackningar och annat stort i våra nya kärl. De ska slängas på de återvinningsstationer som finns runtom i kommunen. Icke brännbara avfall lämnas på återvinningscentralen i Jordbro. Gå gärna in på www.srvatervinning.se för att läsa på mer om sortering.

Just nu är det inga lås på de nya kärlen men det kommer inom kort att monteras dit.

En ny nyckel till de nya sopkärlen kommer att delas ut och kvitteras av varje medlem. Den gamla sopnyckeln kommer inte att fungera framöver så när de nya låsen är på plats så kan du lägga den gamla nyckeln i Ettans brevlåda, alternativt slänga den.

I en övergångsperiod kommer du kunna slänga skräp både i de gamla soprummen och i de nya kärlen så behåll den gamla nyckeln ett tag till för att sedan slänga den när du märker att vi plomberat sopdörrarna med fastskruvad bräda. Den nya nyckeln som du får kvittera ut kommer även fungera till de nya bommarna som är uppsatta i området och till cykelförråden.

Varje hushåll får EN nyckel. Önskas fler så får du själv kopiera nyckeln.

Såhär fungerar sorteringen för matavfall

Matavfallet som du sorterar ut, lägger du i en separat brun papperspåse. Påsen bryts enkelt ner i rötningsprocessen och blir till biogas. ANVÄND ALDRIG PLASTPÅSAR TILL MATAVFALLET. Du kommer inledningsvis nu få en stor bunt med papperspåsar. När de tar slut så kan du hämta nya på utvalda butiker i Haninge. De är gratis. Här listas de närmaste butikerna:

  • ICA Maxi stormarknad, Österport 4
  • LIDL Norrby, Torfastleden 1
  • Coop Konsum, Tyrestavägen 4
  • Haninge kommunhus, Rudsjöterrassen 2
  • Coop Forum Haninge, Nynäsvägen 21

Vi delar ut en grön plasthållare till matavfallspåsen som håller påsen någorlunda torr. Använder du en tät behållare finns risken för att påsarna inte ventileras tillräckligt och börjar läcka. Två stycken skruvar bifogas om man vill fästa plastbehållaren på tex baksida diskbänksdörr.

Du får också en informationsbroschyr från SRV som beskriver tydligt vad som räknas till matavfall.