Påminner om framkomlighet i garage

För att entreprenören skall komma fram i garagen under installation av laddstolpar är det viktigt att ni som har garage rensar enligt tidigare info. Detta för att vi inte ska behöva betala stilleståndskostnader (utöver kontraktet) som belastar föreningen då entreprenören arbetar efter ett pressat tidsschema.
Tack för visad förståelse.