Vårstädning 24 April

Klockan 10.00 – Samling vid basketplanen

Klockan 13.00 – Grillunch (korv) med lottdragning samt godispåse till alla barn

Välkomna till vår gemensamma vårstädning i föreningen!

Arbetsuppgifter delas ut vid samlingen.

Den här dagen städar vi på våra gemensamma ytor.

En service vi ordnar för våra medlemmar är att vi beställer två containrar där ni, utöver det vi städar tillsammans, även kan slänga ert privata trädgårdsavfall och grovsopor i under städdagen. Det som absolut INTE får slängas in containrarna är el-artiklar, kemikalier, målarfärg eller tryckimpregnerat trä. Det skall lämnas till återvinningscentralen i Jordbro.

OBS! Vänligen öppna garagedörrarna till denna dag då samtliga portar skall smörjas.

Varmt välkomna!