Vårstädning 25 april 2021

Klockan 10.00 – Samling vid basketplanen
Klockan 13.00 – Återsamling med lottdragning

Välkomna till vår gemensamma vårstädning i föreningen!
Tyvärr måste vi fortsatt följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer kring sammankomster och kan därför inte servera någon förtäring. För er som är nya i föreningen så brukar vi normalt sett grilla korv och hamburgare efter vårstädningen men på grund av smittoriskerna så uteblir det tyvärr. Vi måste också tänka på att hålla ordentligt avstånd till varandra när vi städar.

Vi kommer däremot ha vår traditionsenliga utlottning där ni kan vinna presentkort på Port73.

Den här dagen städar vi på våra gemensamma ytor.

En service vi ordnar för våra medlemmar är att vi beställer två containrar där ni, utöver det vi städar tillsammans, även kan slänga ert privata trädgårdsavfall och grovsopor i under städdagen. Det som absolut INTE får slängas in containrarna är el-artiklar, kemikalier, målarfärg eller tryckimpregnerat trä. Det skall lämnas till återvinningscentralen i Jordbro.

Tänk på miljön och återanvändning innan ni slänger era saker. Skänk eller sälj sådant som går att återanvända.

Varmt välkomna!