Vattenläcka

På grund av en vattenläcka i en av föreningens fastigheter står alla föreningens bostäder (Lärarinnevägen undantaget) utan vatten. En entreprenör har kontaktats för omedelbar åtgärd. Dessvärre finns ingen prognos över när vattnet kan vara tillbaka igen.

 

En vattenpost vid infarten till Skolrådsvägen och en vid Lärarinnevägen har öppnats upp och det går att hämta vatten där. Även föreningslokalen Ettan har öppnats upp och där finns fungerande toalett och vatten.

 

Styrelsen kommer att uppdatera hemsidan då mer information finns att tillgå.

 

vattenlacka_1

vattenlacka_2