Biltvätt

Det är absolut förbjudet att tvätta eller avfetta bilar eller andra motorfordon inom bostadsrättsföreningens område!
 

När bilar tvättas på gatan, garageuppfart eller annan asfalterad mark rinner tvättvattnet oftast ner i en dagvattenbrunn och vidare ut i bäckar och åar för att slutligen hamna orenat i någon sjö eller i havet.

 

Tvättvattnet från fordonstvätt kan bland annat innehålla lösningsmedel från avfettning, tensider, tungmetaller, olje- och asfaltsrester.
Det flesta av dessa ämnen är giftiga eller skadliga för fiskar och andra vattenlevande växter och djur.
Tvätta istället bilen i en automattvätt eller i en ”gör det själv hall”. Dessa har utformats för att ta hand om och rena tvättvattnet.
Om du ändå ska tvätta bilen själv hemma, välj att stå på en plan gräs- eller grusyta långt ifrån dagvattenbrunnar, diken och vattendrag. Tänk även på att skydda eventuella dricksvattenbrunnar.
Gräs- eller grusytan kommer att fungera som en infiltration där skadliga ämnen kan fastläggas och eventuell vegetation kan utnyttja näringsämnen för sin tillväxt.

 

Tänk på att alltid använda miljöanpassade bilvårdsprodukter och att aldrig motortvätta bilen hemma. Motortvätt ger ett kraftigt förorenat tvättvatten som behöver tas omhand särskilt. Låt därför en särskilt utrustad verkstad utföra en eventuell motortvätt.
Källa: Haninge kommun, Hälsa och miljö – www.haninge.se

 

Dessutom säger miljöbalken entydigt att den enskilde ansvarar för alla sina miljöhandlingar, även om man inte vet om dess följder. Alltså en klar avrådan till biltvätt i hela vårt område.