Parkering & Laddstolar

Parkering

Parkering inom området är generellt förbjuden. Endast lastning och lossning.

Alla markerade parkeringplatser på Brf Mårtensberg är endast för boende med avtal om parkeringsplats.

Priser för parkering och garageplats:

● En garageplats 425 kr/mån
● En p-plats utomhus 275 kr/mån

Vill man hyra en p-plats eller garage plats, kontakta styrelsen.

Fråga: Vart ska besökare till någon i föreningen parkera?

Svar: De får ställa sig på gatan utanför området. Observera att kommunens gällande parkeringsregler måste följas för att inte få böter.

Fråga: Vad gör jag om någon har ställt sig på min hyrda P-plats?

Svar: Kontakta föreningens partner för parkering. Ni når dem via telefon på: 08-588 018 00 eller om det är mindre akut via mail: infoparkering@nordiclevelgroup.com

Laddstolpar

Föreningen har installerat infrastrukturen för laddningsmöjlighet av elbilar & hybrider.
Du som boende har möjlighet att köpa en laddbox av märket Zaptec, detta måste den boende göra via föreningen.

Det går att ansöka om ett bidrag på en del av kostnaden för laddboxen ifrån naturvårdsverket, denna anmälan genomför av föreningen.

Möjligheter att installera en laddbox finns vid samtliga parkeringsplatser samt i garagen.

Kontakta styrelsen för mer information och tillvägagångsätt.