Parkering

Parkering inom området är generellt förbjuden. Endast lastning och lossning.

Alla markerade parkeringplatser på Brf Mårtensberg är endast för boende med avtal om parkeringsplats.

Priser för parkering och garageplats:

● En garageplats 375 kr/mån
● En p-plats utomhus 225 kr/mån

Vill man hyra en p-plats eller garage plats, kontakta styrelsen.

Fråga: Vart ska besökare till någon i föreningen parkera?

Svar: De får ställa sig på gatan utanför området. Observera att kommunens gällande parkeringsregler måste följas för att inte få böter.

Fråga: Vad gör jag om någon har ställt sig på min hyrda P-plats?

Svar: Sätt en arg lapp på rutan eller kontakta Styrelsen.