Den yttre miljön

Naturen runt omkring våra bostadslängor skall vara vacker och välskött. Detta sköter sig inte av sig självt och inte enbart med hjälp av eldsjälar heller. Området närmast runt ditt hus är ditt skötselområde detta gäller även runt lägenhetena som är 2:or.

Inom skötselområdet sköter man själv som  klippning av gräs och buskar. Däremot sköts träden av ett externt företag och en boende får aldrig såga ner ett träd.

Vi anlitar entreprenörer  för snöröjning våra gemensamma grönområden klipps sommartid och ibland anlitar vi arborister för trädbeskärning och fällning av träd.

Två gånger per år (vår & höst) städar vi gemensamt i området och bjuder därefter till fest.
Den yttre miljön ligger under styrelsens gemensamma ansvar och har en egen budget som omfattar investeringar i våra lekplatser och alla löpande underhållskostnader.

Vi uppmuntrar alla boende till förbättringsförslag och är lyhörda för deras synpunkter. Alla skall trivas och vilja bo länge här, det är vad vi önskar.