Fuktskador i lägenhet

Bakgrund

Våra hus på BRF Mårtensberg byggdes i slutet av 1980-talet och det finns anledning att vara uppmärksam på om fuktskador uppkommit i lägenhetens våtrum.

Några ställen som är mer utsatta än andra är badrummens golv och väggar. Där kan fukt ha smugit sig in och spridit sig till underliggande material. Det kan i värsta fall ha spridit sig till spånskiva, gipsskivor, isolering och reglar.

Under diskbänken bör man också titta så det inte läcker från någon röranslutning eller från anslutningarna till diskmaskinen.

Ett tecken på att ni kan ha en fuktskada i badrummet är att ni känner mögellukt. Ni kan också titta på om golvmattan släppt från väggen under kaklet i duschhörnan, eller om mattan blivit ”bubblig”, vilket kan vara ett tecken på att fukt trängt in under mattan.

Fuktskador i våtrum kostar stora pengar att åtgärda för såväl den boende som för bostadsrättsföreningen och för försäkringsbolagen. Den kostnad föreningen får drabbar i slutändan de boende i form av avgiftshöjningar eller sämre service.

Anmälan

Om ni misstänker att ni fått en fuktskada bör ni snarast kontakta ert försäkringsbolag och göra en anmälan till BRF Mårtensberg via jouren: jouren@martensberg.se.
Det är extra viktigt att föreningen får information om den befarade fuktskadan, eftersom den kan ha påverkat golv, väggar och isolering. Föreningen måste då göra en anmälan till sitt försäkringsbolag.

Åtgärda skadan

Eftersom fuktskadorna kan leda till stora kostnader för såväl lägenhetsinnehavare som för bostadsrättsföreningen så är det viktigt att ni efter anmälan, åtgärdar fuktskadan så fort som möjligt. Vi tjänar alla på att minimera följderna av fuktskadorna.

Använd er av ett auktoriserat företag som är godkända att utföra arbete med tät- och ytskikt i våtrum.

Ansvar

När det gäller ansvaret för uppkomna skador så gäller följande: Utförandet av badrummet har i anslutning till att byggnaden uppfördes för cirka 30 år sedan, godkänts genom vederbörlig slutbesiktning och garantibesiktning.

Den boende har ansvar för att hålla bostaden i gott skick som framgår av föreningens stadgar och bostadsrättslagen. I detta ansvar ligger bland annat att tillse att yt- och tätskikt i lägenhetens våtrum är utan skador.

BRF Mårtensberg ansvarar för fastighetens yttre underhåll samt för anläggningen för värme och ventilation.

I samband med en fuktskada ansvarar föreningen för torkning av byggnadsdelar och att åtgärda skador på byggnaden som spånskiva, gipsskiva, isolering och reglar, medan Du som lägenhetsinnehavare tillsammans med ditt försäkringsbolag själv får bekosta arbetet med att återställa yt- och tätskikt m.m.
I den boendes ansvar ingår även att bekosta återställande av sanitetsutrustning och därtill hörande rördragningar.

Sammanfattning

  • Bostadsrättsinnehavaren bör vara observant och i tid uppmärksamma skador på yt- och tätskikt i våtrum för att förebygga fuktskador.
  • Anmäl omedelbart till ditt försäkringsbolag och jouren@martensberg.se om du misstänker en fuktskada i din bostad.
  • Se till att det görs en kontroll av en besiktningsman för att avgöra om det finns fukt bakom yt- och tätskikt.
  • BRF Mårtensberg ansvarar vid fuktskador för att åtgärda och bekosta torkning av fukt och skador på byggnaden.
  • Den boende får tillsammans med sitt försäkringsbolag åtgärda och bekosta yt- och tätskikt och annan till lägenheten hörande utrustning.
  • Den boende ska alltid låta en auktoriserad hantverkare utföra arbetet med yt- och tätskikt i våtrum.
  • Vid frågor kontakta jouren@martensberg.se