Teknik och underhåll

Fastigheterna i bostadsrättsföreningen Mårtensberg är uppförda i mitten av 1980-talet och består av tolv radhuslängor med 79 lägenheter, bestående av lägenheter med två till fem rum och kök.

En av styrelsens viktigaste uppgifter är att underhålla fastigheterna för att långsiktigt få en god boendeekonomi, kvalitet i boendet och trivsel i området.

Lägenheternas värme och ventilationssystem ägs av den boende men får genom föreningens försorg översyn en gång per år av expertis. Åtgärder genomförs årligen för att garantera driftssäkerhet och god ekonomi. Föreningen tillser också att filter till bostädernas ventilationssystem delas ut till de boende varje vår  (eget byte) och att ett företag byter filter i samband med att de utför översyn på hösten.

Om lägenhetsinnehavaren upptäcker fuktskador i våtrum är han skyldig att snarast åtgärda skadorna och att informera styrelsen om skadans omfattning.

Förändring i och utanför lägenheterna

Enligt föreningens stadgar får Bostadsrättshavaren inte utan styrelsens medgivande företa avsevärd förändring i lägenheten. Om lägenhetsinnehavare vill göra tillbyggnader, eller förändringar utanför befintlig lägenhet måste först en ansökan göras till styrelsen.

I vissa fall fordras även ett byggnadstillstånd från kommunen innan förändringarna får utföras.

Vattenavstängning i lägenheterna

Eftersom olyckor med vatteninstallationer inträffar och det på kort tid kan bli rätt mycket vatten ska man känna till var man kan få stopp på vattnet i sin egen lägenhet. Avstängning på inkommande vatten gör man själv genom att vrida av kranarna på sin vattenmätare.
Vattenmätaren sitter vid tvättbänken i badrummet eller bakom plåten under varmvattenberedarna i 2:orna.

Filterbyte i ett så kallat FT system i kombination med värmepump

I vår förening värmer de flesta våra hus via ventilationen med ett så kallat FT system i kombination med värmepump. En väl fungerande ventilation ska ha låga lufthastigheter och då låta så lite som möjligt. Hos oss är det en fläkt som blåser ut frånluft genom återvinningen i värmepumpen och en annan blåser in uppvärmd tilluft utifrån.

För att vi inte ska ha dålig och förorenad luft i våra hus så krävs det service, filterbyten och emellanåt en kanalrengöring för att fungera. Därför byter vi filter en gång per år som genomförs av en servicefirma som även kontrollerar status på fläktarna. Utöver filterbytet behöver ni som bostadsrättsinnehavare rengöra filtret regelbundet.

Då och då kan man med en dammvippa eller torr trasa torka av taket vid takventilerna – samt diska ventilerna och gärna dammsuga den närmsta halvmetern kanal upp i taket. Tänk då på att inte rubba inställd öppningsgrad på gängan i ventilen.

Så här byter du filter