Ettan

Styrelsen ansvarar för bokning och skötsel av Ettan, (föreningens gemensamma föreningslokal) samt den grillkåta som är belägen uppe vid områdets flaggstång vid Mårtensbergsvägen.

Under rubriken Bokning kan du se om Ettan är ledig och boka direkt.

I Ettan anordnas allt från gemensamma kräftskivor till barnaktivteter av olika slag.
Vi ser gärna att de boende kommer med egna förslag på aktiviteter de önskar ska äga rum i Ettan, då medlemmarna själva kan handha hela aktiviteten alternativt tillsammans med någon i styrelsen.