Höststädning 17 oktober

Kl 10.00 –  Samling vid basketplanen för instruktioner
Kl 13.00 – Återsamling vid Kåtan, berget bakom Mårtensbergsvägen, vid flaggstången. Korvgrillning och lottdragning.

Välkomna till vår gemensamma höststädning i föreningen! Den här dagen städar vi på våra gemensamma ytor och alla är välkomna, stora som små!

En service vi ordnar för våra medlemmar är att vi beställer två containrar där ni, utöver det vi städar tillsammans, även kan slänga ert privata trädgårdsavfall och grovsopor i under städdagen. Det som absolut INTE får slängas in containrarna är el-artiklar, kemikalier, målarfärg eller tryckimpregnerat trä. Det skall lämnas till återvinningscentralen i Jordbro.

Då riktlinjerna kring sammankomster har hävts så tänkte vi servera en enklare förtäring i form av korv med bröd och dricka. Vi måste fortfarande tänka på att hålla avstånd till varandra när vi ses vid återsamlingen så därför har vi valt att inte servera så många alternativ, detta för att minska beröringspunkter. Godispåse till barnen som städat är förstås inte borttaget 🙂

Vi kommer också att ha vår traditionsenliga utlottning där ni kan vinna presentkort på Port73.

Vi vill samtidigt passa på att välkomna alla nya medlemmar i vår förening och speciellt alla barn och bjuda in till en liten rundvisning i vårt område om det finns intresse. Skicka in ett mejl till styrelsen@martensberg.se så kan vi efter städningen bland annat visa vår föreningslokal som finns att låna gratis och berätta mer om bra saker att känna till om ditt nya boende här i Brf Mårtensberg.

Varmt välkomna!                                                                                                                                                 

Resurspersoner för trädgårdsarbete
Vi letar efter en eller flera resurspersoner i föreningen som kan hjälpa till med gräsklippning av våra gemensamma gräsytor (åkgräsklippare finns) samt vara behjälplig vid enstaka behov av trädgårdshjälp. Ersättning utgår. Skicka in din intresseanmälan till styrelsen@martensberg.se så berättar vi mer!


Information till alla barn!

Inom kort kommer det att sättas upp en lekställning vid övre Skolrådsvägen. Håll utkik!

Vårstädning 25 april 2021

Klockan 10.00 – Samling vid basketplanen
Klockan 13.00 – Återsamling med lottdragning

Välkomna till vår gemensamma vårstädning i föreningen!
Tyvärr måste vi fortsatt följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer kring sammankomster och kan därför inte servera någon förtäring. För er som är nya i föreningen så brukar vi normalt sett grilla korv och hamburgare efter vårstädningen men på grund av smittoriskerna så uteblir det tyvärr. Vi måste också tänka på att hålla ordentligt avstånd till varandra när vi städar.

Vi kommer däremot ha vår traditionsenliga utlottning där ni kan vinna presentkort på Port73.

Den här dagen städar vi på våra gemensamma ytor.

En service vi ordnar för våra medlemmar är att vi beställer två containrar där ni, utöver det vi städar tillsammans, även kan slänga ert privata trädgårdsavfall och grovsopor i under städdagen. Det som absolut INTE får slängas in containrarna är el-artiklar, kemikalier, målarfärg eller tryckimpregnerat trä. Det skall lämnas till återvinningscentralen i Jordbro.

Tänk på miljön och återanvändning innan ni slänger era saker. Skänk eller sälj sådant som går att återanvända.

Varmt välkomna!

Inbjudan till digital årsstämma 25/11 kl 19.00

Hej boende i Brf Mårtensberg,

Vi har tidigare kallat till årsmöte där vi bad er anmäla er i förväg på grund av det rådande läget och de restriktioner som finns angående sammankomster under coronapandemin. Då, när vi delade ut kallelsen i era brevlådor, var restriktionen för sammankomster 50 personer. Nu har den ändrats till 8 personer vilket gör det svårt att träffas fysiskt. Vi har därför bestämt att vi ska genomföra årsstämman digitalt via Teams.

Ett digitalt möte öppnar upp för att fler kanske har möjlighet och intresse av att delta på årsstämman imorgon, onsdagen den 25 november kl 19.00 – ca 20.30.
Därför vill vi nu igen bjuda in till att anmäla sig till morgondagens stämma.
Är du intresserad av att delta på stämman ber vi dig skicka ett mejl till styrelsen@martensberg.se.
Det går bra att göra detta fram till klockan 17.00 imorgon onsdag. En inbjudan till Teamsmötet skickas med vändande mejl.

Här finner du årsredovisningen som även delats i din postlåda.

Har du inte ett Teamskonto? Du kan ansluta till ett Teams-möte från vilken enhet som helst, oavsett om du har ett Teams-konto eller inte. Om du inte har något konto följer du de här anvisningarna för att ansluta som gäst:
https://support.microsoft.com/sv-se/office/ansluta-till-ett-m%C3%B6te-utan-ett-teams-konto-c6efc38f-4e03-4e79-b28f-e65a4c039508

Vi är ledsna att detta kommer sent, så nära inpå stämman, men då det var så få anmälda så hade vi ända tills igår tänkt att genomföra stämman i Ettan då vi precis klarade oss på 8 personers-gränsen.
Men nu har vi snabbt ställt om och tänker som sagt genomföra den digitalt istället.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen
Brf Mårtensberg i Vendelsö
styrelsen@martensberg.se

Årsstämma 25 november

Den 25 november kl 19.00 kommer årsstämman 2020 att hållas i föreningslokalen Ettan.

En kallelse till stämman kommer att skickas ut till alla medlemmar i enlighet med föreningens stadgar.

Med anledning av corona ber vi att endast en person från varje hushåll närvarar och en föranmälan krävs. Fyll i talongen som finns på kallelsen och lämna i Ettans brevlåda senast den 23 november.

Medlem som önskar få ett ärende behandlat (motion) vid föreningsstämman ska anmäla detta senast 1 månad innan föreningsstämman – mejla till styrelsen@martensberg.se.

Är du intresserad av att sitta med i styrelsen? Kontakta då Mats Spång och Simon Lindfors i valberedningen som gärna berättar mer om hur det är att arbeta i en styrelse och vad som kommer att krävas av dig som styrelsemedlem. Skicka ett mejl till: valberedningen@martensberg.se.

Vårstädning 26 april

Med anledning av pandemin covid-19 så måste vi anpassa vårstädningen utifrån de förbud mot offentliga tillställningar och allmänna sammankomster som Folkhälsomyndigheten gått ut med. Vi kan därför inte anordna grillning som vi brukar efter städningen i år då vi kommer för nära varandra och hanteringen av livsmedel blir en förhöjd smittorisk.

Själva städdagen kommer fortfarande utföras och vi hoppas att alla som är friska kan komma ut och hjälpa till att städa som vi brukar för att tillsammans hålla vårt område fint. Vi samlas kl. 10.00 vid basketplanen och vi håller avstånd till varandra.

Alla som anmäler sig till styrelsen kl 10.00 och deltar i städningen är med i en utlottning. I år gör vi det på ett annat sätt. Vi delar inte ut lotter utan vi drar en vinnare från listan över anmälda. Klockan 13 drar vi tre vinnare på basketplanen.

Städdagen är till för våra allmänna ytor och allt fix och trix runt eller på sin egen tomt just denna förmiddag undanbedes. Som vanligt kommer det att finns en container på basketplan som ni kan kasta grovsopor i.

VARMT VÄLKOMNA!

Har du frågor är du välkommen att kontakta styrelsen: styrelsen@martensberg.se.

Nu kan du börja använda de nya sopkärlen!

Som vi informerat om i Mårtensbergsbladet så har vi inrättat ett nytt sophanteringssystem i föreningen. Nu finns 4 nya sopstationer (2 vid Skolrådsvägen, 1 vid Lärarinnevägen och 1 vid Mårtensbergsvägen). De nya sopkärlen är nedgrävda i marken och töms av SRV enligt beställt intervall och finns i närheten av våra tidigare soprum. Vid varje sopstation finns två olika nedkast. Ett för matavfall och ett för hushållssopor.

Utöver att du förhoppningsvis redan sorterar plast, pappersförpackningar och metall, som ju slängs på de återvinningsstationer som finns runtom i kommunen, så är det nu dags att även sortera ut ditt matavfall.

Nu är det hög tid att vi blir en föredömlig bostadsrättsförening och bidrar till vinster för vår miljö. Matavfallet du samlar in förädlas till fordonsgas som är ett klimatneutralt drivmedel för bilar, bussar och andra fordon. Det minskar oljeberoendet och utsläpp av bland annat koldioxid.

Det är helt förbjudet att slänga kartong, frigolit, plast och metallförpackningar och annat stort i våra nya kärl. De ska slängas på de återvinningsstationer som finns runtom i kommunen. Icke brännbara avfall lämnas på återvinningscentralen i Jordbro. Gå gärna in på www.srvatervinning.se för att läsa på mer om sortering.

Just nu är det inga lås på de nya kärlen men det kommer inom kort att monteras dit.

En ny nyckel till de nya sopkärlen kommer att delas ut och kvitteras av varje medlem. Den gamla sopnyckeln kommer inte att fungera framöver så när de nya låsen är på plats så kan du lägga den gamla nyckeln i Ettans brevlåda, alternativt slänga den.

I en övergångsperiod kommer du kunna slänga skräp både i de gamla soprummen och i de nya kärlen så behåll den gamla nyckeln ett tag till för att sedan slänga den när du märker att vi plomberat sopdörrarna med fastskruvad bräda. Den nya nyckeln som du får kvittera ut kommer även fungera till de nya bommarna som är uppsatta i området och till cykelförråden.

Varje hushåll får EN nyckel. Önskas fler så får du själv kopiera nyckeln.

Såhär fungerar sorteringen för matavfall

Matavfallet som du sorterar ut, lägger du i en separat brun papperspåse. Påsen bryts enkelt ner i rötningsprocessen och blir till biogas. ANVÄND ALDRIG PLASTPÅSAR TILL MATAVFALLET. Du kommer inledningsvis nu få en stor bunt med papperspåsar. När de tar slut så kan du hämta nya på utvalda butiker i Haninge. De är gratis. Här listas de närmaste butikerna:

  • ICA Maxi stormarknad, Österport 4
  • LIDL Norrby, Torfastleden 1
  • Coop Konsum, Tyrestavägen 4
  • Haninge kommunhus, Rudsjöterrassen 2
  • Coop Forum Haninge, Nynäsvägen 21

Vi delar ut en grön plasthållare till matavfallspåsen som håller påsen någorlunda torr. Använder du en tät behållare finns risken för att påsarna inte ventileras tillräckligt och börjar läcka. Två stycken skruvar bifogas om man vill fästa plastbehållaren på tex baksida diskbänksdörr.

Du får också en informationsbroschyr från SRV som beskriver tydligt vad som räknas till matavfall.

Kallelse till föreningsstämma

28 november kl. 19.00
Föreningens lokalen på Lärarinnevägen 1 (Ettan).
Fika serveras kl 18.30.      

Dagordning
 
 
1.                       Val av ordförande vid stämman och val av protokollförare
2.                       Upprättande och godkännande av röstlängd
3.                       Val av en eller flera justeringsmän
4.                       Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
5.                       Godkänna förslag till dagordning
6.                       Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7.                       Beslut angående
8.                       a) Fastställelse av resultaträkning och balansräkning
                    b) Dispositioner beträffande föreningens resultat enligt fastställd balansräkning
9.                   Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter
10.                  Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
11.                   Antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall väljas
12.                    Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter
13.                   Revisorer och eventuella revisorssuppleanter
14.                   Val av valberedning
15.                    Inlämnade motioner (se bilagor)
16.                    Övriga ärenden

Inkomna motioner


1. Ventilation och värme – Ia Wikås

Brf Mårtensbergs medlemmar har de högsta elräkningarna jag sett i förhållande till hushållens storlek. 

Vi behöver ha en köksfläkt gående dygnet runt för någorlunda ventilation och under sommarhalvåret uppgår inomhustemperaturen till nivåer långt över folkhälsoinstitutets regler. 

Vi behöver få en dräglig tillvaro på sommaren och vi behöver se över alternativen för att få bästa möjliga luft och värme till bästa möjliga pris. 

Jag föreslår därmed att stämman beslutar att ge styrelsen i uppdrag att:
– låta en oberoende person utvärdera och samla information om nuvarande luft- och värmesystem samt vilka möjligheter och konsekvenser det ger. 
– med hjälp av ett professionellt företag inom området komma med konkreta förslag på förbättringar och alternativa lösningar 
– lämna dessa förslag till medlemmarna
– möjliggöra för medlemmarna att välja och agera utefter förslagen (ex på egen bekostnad installera en värmepump om det är ett fungerande förslag enligt företaget)
 
 Styrelsens svar
Att låta en oberoende part utvärdera luft- och värmesystem samt inkomma med förslag till alternativa lösningar är möjligt och styrelsen föreslår att detta vidtas.


2. Avlopp – Ia Wikås
Det är konstaterat att vissa av lägenheterna har ett avloppssystem med otillräcklig rinnhöjd. Detta leder till ett trögt avlopp som också orsakar stopp med jämna mellanrum. 

Någon åtgärd har inte presenterats. 

Jag föreslår därmed att medlemmarna ger styrelsen i uppdrag att, efter rekommendationer gjort av företaget som också gjort mätningarna, presentera åtgärder för de lägenheter som problemet gäller samt se till att dessa genomförs. 
 
Styrelsens svar
Anledningen till att rinnhöjden är något lägre i ett fåtal av föreningens lägenheters avlopp beror på att det är skyddsrum belägna under dessa lägenheter. På grund av detta har dessa ärenden komplicerats markant då åverkan på skyddsrummen skall ske i samråd med bl.a. brandskyddsmyndigheter. Utredning pågår alltjämt och förslag på åtgärder kommer att värderas av styrelsen i förhållande till föreningens ekonomi och därefter planeras in i underhållsplanen när utredningen är slutförd.

3. Prioritering av insatser – Ia Wikås

Det senaste året har det bland annat byggts ett trädäck med tillhörande sandgrop samt lagts till utomhusbelysning på fasader etc. 
Inget konstigt i sig men det finns andra, mer akuta, saker att fixa. Alla har säkerligen inte samma åsikter och ser heller inte samma saker som akuta beroende på status av egen bostad förstås. 

Därför föreslår jag att medlemmarna ger styrelsen i uppdrag att skapa en tydligare prioriteringslista över insatser, publicera denna på hemsidan med info om när det ska bli av samt uppdatera när det faktiskt blivit av. I samband med detta bör det också möjliggöras att medlemmarna kan lämna önskemål och synpunkter för att samla mer input till besluten. 

Syrelsens svar
Planerade och utförda underhållsåtgärder går att återfinna i föreningens åtgärdsplan. För det fall att man som medlem i föreningen har förslag till andra åtgärder än de som återfinns i underhållsplanen har man möjlighet att inlämna dessa i form av förslag som man skickar till styrelsen alternativt som en motion till årsstämman. Styrelsen utses av föreningens medlemmar och därmed tilldelas den också mandat att besluta i frågor kring prioriteringar avseende åtgärder.
Avseende trädäcket med tillhörande sandlåda med lock, som nämns specifikt i motionen, så beslutades den åtgärden till följd av den sanitära olägenhet som hade uppstått i den tidigare sandlådan då den använts som toalett av djur.
 
4. – Lilian Wickström 

 
Styrelsens svar
Föreningen ser över skötsel av utomhusmiljön löpande.

Årsmöte 28 november

Torsdagen den 28 november kl 19.00 kommer årsstämman 2019 att hållas i föreningslokalen Ettan. Fika kommer att serveras från kl 18.30. 

En kallelse till stämman kommer att skickas ut till alla medlemmar i enlighet med föreningens stadgar.

Medlem som önskar få ett ärende behandlat (motion) vid föreningsstämman ska anmäla detta senast 1 månad innan föreningsstämman – mejla till styrelsen@martensberg.se.

Är du intresserad av att sitta med i styrelsen? Kontakta då Christer Jegbert och Susanne Stålkrona i valberedningen som gärna berättar mer om hur det är att arbeta i en styrelse och vad som kommer att krävas av dig som styrelsemedlem. Skicka ett mejl till: valberedningen@martensberg.se.