Jouren

Vid akuta problem som fel på Panna, LVA, eller vatten , etc.
Ring:  076 – 261 15 51  eller om det inte är akut maila jouren@martensberg.se

Obs!
När ni mailar jouren, glöm inte att skriva:
1: Namn
2: Vilken adress du bor på
3: Vilket telefonnummer vi kan nå dig på
4: Och kortfattat men utförligt vad vad ditt ärende/problem är

Vid allmänna frågor lägga ett brev i vår brevlåda på Lärarinnevägen 1 eller maila styrelsen på styrelsen@martensberg.se