Sopor

Trots uppmaningar i Mårtensbergsbladet som gick ut i December där vi uppmande till att inte kasta kartong och papper i våra moloker så har molokerna trots detta fyllts med både kartong och papper.
Resultatet är att dom nu är fulla. (detta gäller molokerna på Skolrådsvägen)

Har man behov av att kasta hushållssopor innan dessa töms (28 december) så hänvisar vi till moloker på Lärarinnevägen alt. mårtensbergsvägen.

Vänligen lägg INTE hushållssopor på marken eller på locken.

Och återigen, kartong och papper lämnas på någon av kommunens återvinningsstationer.