Föreningsstämma 2022

Medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Mårtensberg i Vendelsö kallas härmed till ordinarie föreningsstämma (för 2022) den 31 januari kl 18:30 i föreningens lokaler på Lärarinnevägen 1 (Ettan).

Dagordning

 1. Öppnande
 2. Godkännande av dagordning
 3. Val av stämmoordförande
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Val av två justerare tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorns berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisorer och revisorssuppleant
 16. Val av valberedning
 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
 18. Avslut.

Väl mött!

Snökaos

Under de senaste dygnen har det kommit stora mängder snö.
Vår entreprenör som röjer har varit på plats vid ett par tillfällen än så länge.
När det kommer dessa mängder så hinner dom endast med att röja av det värsta.
Vi förstår att man blir frustrerad när det inte är helt rent framför garageportar, bilar osv.
Efter samtal med entreprenören så kommer dom när nederbörden lugnat sig att återkomma för att ta hand om dessa högar så att framkomligheten åter blir acceptabel.

Tänk på att inte parkera inne i området nu när snön faller, då det förhindrar snöröjnigen.
Hoppas på allas förstående.

Laddboxarna är i drift!

Laddboxarna är nu driftsatta och redo att användas.
Det som återstår är endast lock till stolparna samt riktning av en del stolpar som står snett, men inget som påverkar användningen.
Mail ska ha gått ut till er som beställt laddbox så ni kan starta ett konto på Zaptec.
Manual för laddboxen finner ni på hemsidan under ”Dokument”. Längst ner på sidan.

Om ni har några frågor, tveka inte att höra av er på mailen styrelsen@martensberg.se

Mvh
Styrelsen

Nytt datum för driftsättning Laddbox

Stolparna kommer att monteras och installeras under v.44. Vi hoppas att allt är klart för användning under v45 som senast.
Inga bilar behöver flyttas för montering av stolpar.
Detta pga av material försening.

För er som beställt box, kommer separat mail med info om användning av boxen.

Höststädning

Söndag 23 Oktober

Klockan 10.00 – Samling vid basketplanen

Klockan 13.00 – Grill lunch (korv) med lottdragning samt godispåse till alla barn

Välkomna till vår gemensamma höststädning i föreningen!

Försening av driftsättning gällande laddstolpar

Enligt tidigare utskickad tidplan så skulle allt vara installerat under vecka 39 och sedan testat och driftsatt under vecka 40.
Tyvärr har leverantören drabbats av försening av stolpar och ny vecka för driftsättning blir förhoppningsvis under v.42.

Eventuellt och endast eventuellt så kan de boxar som installerats i garagen driftsättas tidigare. Vi återkommer om detta.

För debitering av den el som förbrukas så kommer detta att administreras genom vår förvaltare (via Zaptecs system) och läggas på avin.

Vi inväntar fortfarande svar från Naturvårdsverket gällande bidrag för boxarna och återkommer så snart vi vet.

Påminner om framkomlighet i garage

För att entreprenören skall komma fram i garagen under installation av laddstolpar är det viktigt att ni som har garage rensar enligt tidigare info. Detta för att vi inte ska behöva betala stilleståndskostnader (utöver kontraktet) som belastar föreningen då entreprenören arbetar efter ett pressat tidsschema.
Tack för visad förståelse.

Framkomlighet i garage

Vi har fått en del frågor gällande garagen under tiden som arbetet pågår med laddstolpar.

Det som gäller för er som har garage är:

Längst in i garaget (där en del har en arbetsbänk/hylla osv) där gäller det att det är fritt 1.5m från golv och uppåt. Entreprenören kommer dock gå vågrätt genom garagen så har man en arbetsbänk som är lägre än 1.2m så klarar man sig

Information inför arbete med laddstolpar

På måndag den 5:e september påbörjas arbetet med infrastrukturen för laddstolpar. Detta betyder att schakt och installationsarbeten kommer pågå under v36-v40 runt om i området (enligt bild nedan).

Entreprenören kommer att arbeta mellan 07:00-16:00 måndag till fredag.

Under dessa tider behöver vi flytta våra bilar (gäller både garage och parkeringsplatser). Se veckoplanering på bild.

Vi hoppas på allas förstående.

Vid eventuella ändringar i planering så kommer detta meddelas på www.martensberg.se. Håll gärna koll på hemsidan under dessa veckor.

Vi eventuella frågor kontakta styrelsen via mail på styrelsen@martensberg.se

För er som valt att beställa laddbox kommer info om detta i snar framtid.

Laddbox

Påminner om att sista dag för beställning för laddbox är 25 Maj.
Vid eventuella frågor, mejla styrelsen@martensberg,se