Försening av driftsättning gällande laddstolpar

Enligt tidigare utskickad tidplan så skulle allt vara installerat under vecka 39 och sedan testat och driftsatt under vecka 40.
Tyvärr har leverantören drabbats av försening av stolpar och ny vecka för driftsättning blir förhoppningsvis under v.42.

Eventuellt och endast eventuellt så kan de boxar som installerats i garagen driftsättas tidigare. Vi återkommer om detta.

För debitering av den el som förbrukas så kommer detta att administreras genom vår förvaltare (via Zaptecs system) och läggas på avin.

Vi inväntar fortfarande svar från Naturvårdsverket gällande bidrag för boxarna och återkommer så snart vi vet.

Påminner om framkomlighet i garage

För att entreprenören skall komma fram i garagen under installation av laddstolpar är det viktigt att ni som har garage rensar enligt tidigare info. Detta för att vi inte ska behöva betala stilleståndskostnader (utöver kontraktet) som belastar föreningen då entreprenören arbetar efter ett pressat tidsschema.
Tack för visad förståelse.

Framkomlighet i garage

Vi har fått en del frågor gällande garagen under tiden som arbetet pågår med laddstolpar.

Det som gäller för er som har garage är:

Längst in i garaget (där en del har en arbetsbänk/hylla osv) där gäller det att det är fritt 1.5m från golv och uppåt. Entreprenören kommer dock gå vågrätt genom garagen så har man en arbetsbänk som är lägre än 1.2m så klarar man sig

Information inför arbete med laddstolpar

På måndag den 5:e september påbörjas arbetet med infrastrukturen för laddstolpar. Detta betyder att schakt och installationsarbeten kommer pågå under v36-v40 runt om i området (enligt bild nedan).

Entreprenören kommer att arbeta mellan 07:00-16:00 måndag till fredag.

Under dessa tider behöver vi flytta våra bilar (gäller både garage och parkeringsplatser). Se veckoplanering på bild.

Vi hoppas på allas förstående.

Vid eventuella ändringar i planering så kommer detta meddelas på www.martensberg.se. Håll gärna koll på hemsidan under dessa veckor.

Vi eventuella frågor kontakta styrelsen via mail på styrelsen@martensberg.se

För er som valt att beställa laddbox kommer info om detta i snar framtid.

Laddbox

Påminner om att sista dag för beställning för laddbox är 25 Maj.
Vid eventuella frågor, mejla styrelsen@martensberg,se

Elstolpar / Laddstationer

Brf Mårtensberg kommer under sommar/höst påbörja arbete med infrastruktur för laddstationer.
Mer info inom kort.

//Styrelsen

Vårstädning 24 April

Klockan 10.00 – Samling vid basketplanen

Klockan 13.00 – Grillunch (korv) med lottdragning samt godispåse till alla barn

Välkomna till vår gemensamma vårstädning i föreningen!

Arbetsuppgifter delas ut vid samlingen.

Den här dagen städar vi på våra gemensamma ytor.

En service vi ordnar för våra medlemmar är att vi beställer två containrar där ni, utöver det vi städar tillsammans, även kan slänga ert privata trädgårdsavfall och grovsopor i under städdagen. Det som absolut INTE får slängas in containrarna är el-artiklar, kemikalier, målarfärg eller tryckimpregnerat trä. Det skall lämnas till återvinningscentralen i Jordbro.

OBS! Vänligen öppna garagedörrarna till denna dag då samtliga portar skall smörjas.

Varmt välkomna!