Missfärgat vatten

Idag 2021-11-25 så har flera av oss upptäckt missfärgat vatten i kran.
Vi har haft kontakt med kommunens V/A jour som informerat oss om att de för stunden håller på att leta efter gamla kopplingar samt att de kommer installera flödesmätare på funnet rör.

Information om detta finns att läsa på kommunens hemsida Kortare vattenavstängningar i Vendelsö – Haninge Kommun

Detta arbete kommer enligt kommunens jour avd pågå under ca 2 månader.

Detta kan medföra att bakvatten dras in i systemet och missfärgar vattnet, Detta är ofarligt och kommer försvinna (enligt kommunen)

Rådet vid missfärgat vatten är att spola till vattnet återigen inte är missfärgat.

Mvh
Styrelsen

Kallelse till årstämma 24 november

Medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Mårtensberg i Vendelsö kallas härmed till ordinarie föreningsstämma den 24 november kl 19.00 i föreningens lokaler på Lärarinnevägen 1 (Ettan). Med anledning av corona ber vi att endast en person från varje hushåll närvarar och en föranmälan krävs. Fyll i talongen som du fått i brevlådan och lämna i Ettans brevlåda senast den 22 november.  

Förslag till dagordning:

1. Öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av stämmoordförande
4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
5. Val av två justerare tillika rösträknare
6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
7. Fastställande av röstlängd
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
9. Föredragning av revisorns berättelse
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
11. Beslut om resultatdisposition
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
15. Val av revisorer och revisorssuppleant
16. Val av valberedning
17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
18. Avslut.  
 


Årsstämma 24 november 2021

Den 24 november kl 19.00 kommer årsstämman 2021 att hållas i föreningslokalen Ettan.

En kallelse till stämman kommer att skickas ut till alla medlemmar i enlighet med föreningens stadgar.

Med anledning av corona ber vi att endast en person från varje hushåll närvarar och en föranmälan krävs. Fyll i talongen och lämna i Ettans brevlåda senast den 22 november.

Medlem som önskar få ett ärende behandlat (motion) vid föreningsstämman ska anmäla detta senast 1 månad innan föreningsstämman – mejla till styrelsen@martensberg.se.

Är du intresserad av att sitta med i styrelsen? Kontakta då Simon Lindfors i valberedningen som gärna berättar mer om hur det är att arbeta i en styrelse och vad som kommer att krävas av dig som styrelsemedlem. Skicka ett mejl till: valberedningen@martensberg.se

Höststädning 17 oktober

Kl 10.00 –  Samling vid basketplanen för instruktioner
Kl 13.00 – Återsamling vid Kåtan, berget bakom Mårtensbergsvägen, vid flaggstången. Korvgrillning och lottdragning.

Välkomna till vår gemensamma höststädning i föreningen! Den här dagen städar vi på våra gemensamma ytor och alla är välkomna, stora som små!

En service vi ordnar för våra medlemmar är att vi beställer två containrar där ni, utöver det vi städar tillsammans, även kan slänga ert privata trädgårdsavfall och grovsopor i under städdagen. Det som absolut INTE får slängas in containrarna är el-artiklar, kemikalier, målarfärg eller tryckimpregnerat trä. Det skall lämnas till återvinningscentralen i Jordbro.

Då riktlinjerna kring sammankomster har hävts så tänkte vi servera en enklare förtäring i form av korv med bröd och dricka. Vi måste fortfarande tänka på att hålla avstånd till varandra när vi ses vid återsamlingen så därför har vi valt att inte servera så många alternativ, detta för att minska beröringspunkter. Godispåse till barnen som städat är förstås inte borttaget 🙂

Vi kommer också att ha vår traditionsenliga utlottning där ni kan vinna presentkort på Port73.

Vi vill samtidigt passa på att välkomna alla nya medlemmar i vår förening och speciellt alla barn och bjuda in till en liten rundvisning i vårt område om det finns intresse. Skicka in ett mejl till styrelsen@martensberg.se så kan vi efter städningen bland annat visa vår föreningslokal som finns att låna gratis och berätta mer om bra saker att känna till om ditt nya boende här i Brf Mårtensberg.

Varmt välkomna!                                                                                                                                                 

Resurspersoner för trädgårdsarbete
Vi letar efter en eller flera resurspersoner i föreningen som kan hjälpa till med gräsklippning av våra gemensamma gräsytor (åkgräsklippare finns) samt vara behjälplig vid enstaka behov av trädgårdshjälp. Ersättning utgår. Skicka in din intresseanmälan till styrelsen@martensberg.se så berättar vi mer!


Information till alla barn!

Inom kort kommer det att sättas upp en lekställning vid övre Skolrådsvägen. Håll utkik!

Vårstädning 25 april 2021

Klockan 10.00 – Samling vid basketplanen
Klockan 13.00 – Återsamling med lottdragning

Välkomna till vår gemensamma vårstädning i föreningen!
Tyvärr måste vi fortsatt följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer kring sammankomster och kan därför inte servera någon förtäring. För er som är nya i föreningen så brukar vi normalt sett grilla korv och hamburgare efter vårstädningen men på grund av smittoriskerna så uteblir det tyvärr. Vi måste också tänka på att hålla ordentligt avstånd till varandra när vi städar.

Vi kommer däremot ha vår traditionsenliga utlottning där ni kan vinna presentkort på Port73.

Den här dagen städar vi på våra gemensamma ytor.

En service vi ordnar för våra medlemmar är att vi beställer två containrar där ni, utöver det vi städar tillsammans, även kan slänga ert privata trädgårdsavfall och grovsopor i under städdagen. Det som absolut INTE får slängas in containrarna är el-artiklar, kemikalier, målarfärg eller tryckimpregnerat trä. Det skall lämnas till återvinningscentralen i Jordbro.

Tänk på miljön och återanvändning innan ni slänger era saker. Skänk eller sälj sådant som går att återanvända.

Varmt välkomna!

Inbjudan till digital årsstämma 25/11 kl 19.00

Hej boende i Brf Mårtensberg,

Vi har tidigare kallat till årsmöte där vi bad er anmäla er i förväg på grund av det rådande läget och de restriktioner som finns angående sammankomster under coronapandemin. Då, när vi delade ut kallelsen i era brevlådor, var restriktionen för sammankomster 50 personer. Nu har den ändrats till 8 personer vilket gör det svårt att träffas fysiskt. Vi har därför bestämt att vi ska genomföra årsstämman digitalt via Teams.

Ett digitalt möte öppnar upp för att fler kanske har möjlighet och intresse av att delta på årsstämman imorgon, onsdagen den 25 november kl 19.00 – ca 20.30.
Därför vill vi nu igen bjuda in till att anmäla sig till morgondagens stämma.
Är du intresserad av att delta på stämman ber vi dig skicka ett mejl till styrelsen@martensberg.se.
Det går bra att göra detta fram till klockan 17.00 imorgon onsdag. En inbjudan till Teamsmötet skickas med vändande mejl.

Här finner du årsredovisningen som även delats i din postlåda.

Har du inte ett Teamskonto? Du kan ansluta till ett Teams-möte från vilken enhet som helst, oavsett om du har ett Teams-konto eller inte. Om du inte har något konto följer du de här anvisningarna för att ansluta som gäst:
https://support.microsoft.com/sv-se/office/ansluta-till-ett-m%C3%B6te-utan-ett-teams-konto-c6efc38f-4e03-4e79-b28f-e65a4c039508

Vi är ledsna att detta kommer sent, så nära inpå stämman, men då det var så få anmälda så hade vi ända tills igår tänkt att genomföra stämman i Ettan då vi precis klarade oss på 8 personers-gränsen.
Men nu har vi snabbt ställt om och tänker som sagt genomföra den digitalt istället.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen
Brf Mårtensberg i Vendelsö
styrelsen@martensberg.se

Årsstämma 25 november

Den 25 november kl 19.00 kommer årsstämman 2020 att hållas i föreningslokalen Ettan.

En kallelse till stämman kommer att skickas ut till alla medlemmar i enlighet med föreningens stadgar.

Med anledning av corona ber vi att endast en person från varje hushåll närvarar och en föranmälan krävs. Fyll i talongen som finns på kallelsen och lämna i Ettans brevlåda senast den 23 november.

Medlem som önskar få ett ärende behandlat (motion) vid föreningsstämman ska anmäla detta senast 1 månad innan föreningsstämman – mejla till styrelsen@martensberg.se.

Är du intresserad av att sitta med i styrelsen? Kontakta då Mats Spång och Simon Lindfors i valberedningen som gärna berättar mer om hur det är att arbeta i en styrelse och vad som kommer att krävas av dig som styrelsemedlem. Skicka ett mejl till: valberedningen@martensberg.se.